🔴 احتراما به اطلاع فعالین صنعت شیلات کشور می رساند

سالنامه تجاری آبزیان توسط اتحادیه تولید و تجارت آبزیان و با همکاری شرکت سرمایه گذاری جهاد نصر و شرکت آبزی گستر نصر منتشر گردید .

در این کتاب

✅آمار های جهانی تجارت آبزیان در سال 2018 به تفکیک قاره، جوامع و سازمان های اقتصادی و سیاسی و … گرد آوری شده است.

✅آمار های تجارت آبزیان ایران (واردات و صادرات) در سال های 1397 و 1398 رابه تفکیک

1-کشورهای همسایه و سایر کشورهای هدف، 

2- نوع محصول صادراتی و وارداتی

3- گمرک ورودی و وخروجی

4- فصول  مختلف

نیز به نگارش درآمده است.

✅علاقه مندان برای تهیه این کتاب با دبیرخانه اتحادیه بشماره تماس 02122067160 تماس حاصل فرمایند.