سالنامه تجاری آبزیان ایران و جهان منتشر شد

🔴 احتراما به اطلاع فعالین صنعت شیلات کشور می رساند سالنامه تجاری آبزیان توسط اتحادیه تولید و تجارت آبزیان و با همکاری شرکت سرمایه گذاری جهاد نصر و شرکت آبزی گستر نصر منتشر گردید . در این کتاب ✅آمار های جهانی تجارت آبزیان در سال 2018 به تفکیک قاره، جوامع و سازمان های اقتص...

کتاب تجارت خاویار در بازار های بین المللی

کتاب تجارت خاویار در بازار های بین المللی به قلم مهندس سید قباد مکرمی با همکاری هیرکان خاویار به چاپ رسیده است. فایل این کتاب به پیوست قابل دسترسی میباشد. https://hyrcancaviar.com/wp-content/uploads/2020/08/تجارت-خاویار-در-بازارهای-بین-المللی-1.pdf